Hem

U-SEKTION

Bergkvara AIF ungdomssektionenBergkvara AIF har en allmän policy för ungdomsfotbollen som lyder:

- Bergkvara AIF:s ungdomsfotboll har som mål att ge barn och ungdomar en meningsfull sysselsättning vid sidan av skolan, där man kan träffa kamrater och ha roligt med fotbollen som grund.

- Verka för att genom en bred ungdomsverksamhet fostra egna spelare som allt efterhand skall slussas in i Bergkvara AIF:s representationslag och utgöra grundstommen i detsamma.

- Verka för utveckling av vårt samhälle.

- Aktivt deltaga för att motverka användandet av droger.

- Verka för att upprätthålla hög etik och moral i alla våra relationer.

- Aktivt motarbeta rasism, mobbing, skadegörelse och våld samt förhindra utslagning.

- Varje ny ledare i föreningen skall introduceras i föreningens verksamhet, policy, ekonomi och dess sociala roll.